SỨ MỆNH

  • Sứ mệnh của Công ty là cung cấp cho khách hàng sản phẩm với số lượng đủ, chất lượng tốt, và giá thành hợp lý.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Quan tâm và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
  • Con người là cội nguồn sức mạnh của công ty.
  • Trung thực và chính trực.
  • Tôn trọng, khuyến khích khả năng và sáng tạo của từng thành viên.
  • Nêu cao vai trò của công tác giáo dục đào tạo, phát triển các thành viên.
  • Phát triển đội ngũ gắn kết, trách nhiệm, công bằng và chuyên nghiệp.
  • An toàn là hạnh phúc của mọi nhà.
  • Lợi nhuận và tăng trưởng là phương tiện cần thiết để đạt các mục tiêu và giá trị khác.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: