SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Công ty là cung cấp cho khách hàng sản phẩm với số lượng đủ, chất lượng tốt, và giá thành hợp lý.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Quan tâm và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

  • Con người là cội nguồn sức mạnh của công ty.

  • Trung thực và chính trực.

  • Tôn trọng, khuyến khích khả năng và sáng tạo của từng thành viên.

  • Nêu cao vai trò của công tác giáo dục đào tạo, phát triển các thành viên.

  • Phát triển đội ngũ gắn kết, trách nhiệm, công bằng và chuyên nghiệp.

  • An toàn là hạnh phúc của mọi nhà.

  • Lợi nhuận và tăng trưởng là phương tiện cần thiết để đạt các mục tiêu và giá trị khác.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: