CÁ BỐNG MÚ HẤP HỒNG KÔNG

370.000₫
1 KG: 370.000đ 1,2 KG: 430.000đ 1,4 KG: 490.000đ 1,6 KG: 550.000đ1 KG: 370.000đ

1,2 KG: 430.000đ

1,4 KG: 490.000đ

1,6 KG: 550.000đ

popup

Số lượng:

Tổng tiền: